Vaše dotazy

odpovídáme na vaše dotazy

Naše historie

od ranných počátků naší firmy
 
 

Naše firma

Energo Průmyslové Stavby s.r.o. je

společností podnikající v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav inženýrských sítí, kotelen a tepláren se zaměřením na plynofikace, rozvody tepla, výrobu a montáž kompaktních předávacích stanic a montáže technických zařízení budov bytové, občanské a průmyslové výstavby.

Na základě získané koncese zajišťuje výrobu a rozvod tepla ze zdrojů nad 50kW.
 

ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI

  • Projektová a inženýrská činnost
  • Rekonstrukce, ekologizace a modernizace energetických zdrojů a tepelných sítí
  • Dodávka a montáž ÚT, zdravotechniky a rozvody plynu
  • Dodávka a montáž předizolovaných potrubních systémů dálkového vytápění
  • Průmyslové a inženýrské stavby
  • Stavby občanské vybavenosti
  • Výroba a rozvod tepelné energie