Kořenové čistírna odpadních vod – Boleboř a Otvice

Termín: 2011

Výstavby kořenových čistíren odpadních pro komerční objekt v Otvicích a RD v obce Boleboř. Kompletní zemní a stavební práce, dodávka a instalace technologie, výsadba rostlin.

 
 

 

 

Výstavba výukového minipivovaru – Praha

Termín: 2006

Dodávka a montáž středotlaké parní elektrokotelny včetně rozvodů páry a kondenzátu, ocelových konstrukcí, doplňovacího systému a tepelných izolací v areálu Zemědělské univerzity, Praha – Suchdol.

 
 

 

 

 

 

Hala SEFA Litoměřice

Termín: 2005 - 2006

Montáž ocelové konstrukce haly , dodávka a montáž opláštění a střechy zatepleným systémem KINGSPAN.

 
 

 

 

Stanice PHM Žatec

Termín: 2007

Oprava podzemních nádrží na PHM, stavební úpravy a zpevnění povrchů zámkovou dlažbou.

 
 

 

 

Oprava sociálních zařízení 7.ZŠ v Litoměřicích

Termín: červenec- srpen 2008

Celková rekonstrukce soc.zařízení - demontáž a vybourání zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a příček, nové rozvody ZTI a elektro, vestavba WC kójí z hygienicky atestovaných materiálů, nové obklady, dlažby a zařizovací předměty

 
 

 

 

 

 

Rekonstrukce ubytovny Lučanská - Žatec

Termín: 2003

Celková rekonstrukce ústředního vytápění v objektu ubytovny – dodávka a montáž plynové kotelny Buderus, plynové přípojky, kompletní rozvody měděného potrubí, dodávka a montáž otopných těles, elektro a regulace kotelny a topného systému, nutné stavební úpravy.