PŘEHLED SLUŽEB

  • Projektová a inženýrská činnost – zajištění projektů ústředního vytápění, zdravotechniky, plyno vodů, elektro, měření a regulace
  • Rekonstrukce, ekologizace a modernizace energetických zdrojů a tepelných sítí rekonstrukce průmyslových a objektových teplovodních a parních kotelen, výměníkových a předávacích stanic, rozvodů páry, horkovodů a teplovodů, výroba a montáž kovových konstrukcí, odstraňování havárií na rozvodech vody, kanalizace a ÚT v objektech, čištění kanalizací a stoupaček
  • Dodávka a montáž ÚT, zdravotechniky a rozvody plynu pro rodinné domy a budovy občanské vybavenosti, rozvody z materiálů PEX, měď i ocel, kompletní systémy podlahového vytápění v systému Schütz apod.
  • Dodávka a montáž předizolovaných potrubních systémů dálkového vytápění, oprávnění k montážím předizolovaného systému ISOPLUS
  • Průmyslové a inženýrské stavby, montáž konstrukcí a opláštění průmyslových hal, zemní práce, opravy komunikací
  • Výroba a rozvod tepelné energie